Pogoji poslovanja SMS storitve Lačen info

 

1. Splošne določbe

Pogoji uporabe SMS storitve Lačen info (v nadaljevanju Pogoji) so Pogoji poslovanja SMS storitve Lačen info, ki jo izvaja Imovation d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju tudi Storitev).

Uporabniki morajo pri uporabi storitve upoštevati navodila Ponudnika storitve. Uporaba Storitve se omogoča nedoločenemu številu udeležencev, sprejmejo Pogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnika storitve laceninfo.imovation.si ali drugem stalnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.

 

2. Definicije

Ponudnik storitve je Imovation d.o.o., ki trži Storitev.

 

Storitev je podajanje informacije o številu že koriščenih subvencij za študentsko prehrano in številu subvencij, ki jih ima uporabnik še na voljo, za določeno časovno obdobje.

 

Ponudniki poti so mobilni operaterji, ki ponujajo naročniška in predplačniška razmerja uporabnikom mobilnih telefonov.

 

Uporabnik Storitve je vsaka fizična oseba – upravičenec do subvencionirane študentske prehrane, ki za identifikacijo v sistemu subvencionirane študentske prehrane uporablja mobilni telefon, in se hkrati strinja s Pogoji.

 

3. Opis storitve

Storitev obsega posredovanje informacije o številu subvencij za študentsko prehrano, ki jih ima uporabnik v določenem časovnem obdobju še na voljo. Uporabnik na zahtevo prejme povratno SMS sporočilo z naslednjimi podatki:

V kolikor uporabnik iz različnih vzrokov ne more koristiti subvencije, lahko povratno SMS sporočilo vsebuje le del zgoraj navedenih podatkov.

Uporabnik mora zahtevo za storitev poslati z MSISDN številke, ki jo ima registrirano kot identifikacijsko sredstvo v sistemu subvencionirane študentske prehrane.

 

3.1. Uporabniki storitve

Storitev lahko uporabljajo vsi uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije (znotraj tega sistema še Debitel in Izimobil) in Si.mobil-a (v nadaljevanju: Uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov) in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudbo Ponudnika poti.

 

 

3.2. Uporaba Storitve

Zahtevek za informacijo Storitve mora vsebovati Ključno besedo: »Lacen« ali »Lacna«

 

Primer: Uporabnika zanima koliko koriščenj subvencij ima še na voljo.

 

Uporabnik pošlje SMS z vsebino »Lacen« ali »Lacna«  na 1808. Uporabnik prejme povratni SMS, ki vsebuje podatke, navedene v točki 2. teh splošnih pogojev, npr.

Pošiljatelj: Lacen info

»Subvencijo ste nazadnje uporabili 13.12.2011 ob 13.59, v lokalu Pri studentski osmici. Naslednjo lahko uporabite 13.12.2011 po 18.00. Prostih subvencij: 23«

V kolikor je zahteva poslana z MSISDN številke telefona, ki ni registrirana kot identifikacijsko sredstvo v sistemu subvencionirane študentske prehrane, pošiljatelj prejme sporočilo »Podatki o uporabniku ne obstajajo".

 

3.3. Strinjanje s Pogoji in navodili za uporabo SMS storitve Lačen info in izbris iz zbirke uporabnikov te storitve

Za uporabo storitve mora uporabnik najprej obvestiti sistem s sporočilom LACEN DA ali LACNA DA  na številko 1808, da soglaša s pogoji storitve, zapisanimi na laceninfo.imovation.si. To pomeni, da po prvem povpraševanju uporabnik dobi sporočilo: „Ce se strinjate s pogoji uporabe, objavljenimi na laceninfo.imovation.si, in ceno posamezne zahtevane informacije 0,09 eur z vstetim DDV, odgovorite z »LACEN DA«". To sporočilo je za uporabnika brezplačno. Šele po poslanem odgovoru »LACEN DA« ali »LACNA DA«, uporabnik dobi zahtevane informacije.

Uporabnik storitve pridobiva informacije samo na svojo zahtevo. Sistem ne uporablja zbirke telefonskih številk za kakršnokoli drugo rabo, prav tako se na številke brez zahteve ne pošlje nobena neželena informacija.

Zahtevo za izbris svoje telefonske številke iz zbirke telefonskih številk lahko uporabnik poda tako, da pošlje SMS z vsebino: »LACEN ODJAVA«  ali  »LACNA ODJAVA« na številko 1808. SMS plača uporabnik sam, po veljavnem ceniku Ponudnika poti.

Izbris se bo uredil v roku 24 ur, če bo poslan na delavnik. Dopuščamo možnost, da bo SMS, ki bo poslan v petek ali dan pred prazniki, urejen po zaključku vikenda oziroma po poteku praznikov.

 

 

3.4. Starost in odgovornost

Za uporabo Storitev ni starostnih omejitev.

 

3.5. Plačilo Storitve

Storitev ni brezplačna. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku Ponudnika poti. Cena storitve SMS storitve Lačen info je 0,09€ (z DDV) za dohodno SMS sporočilo. Dohodna sistemska sporočila (potrditev pravil in pogojev uporabe SMS storitve Lačen info, potrdilo o prijavi v sistem ali če storitev ni na voljo) so brezplačna.

 

4. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik storitev se zavezuje, da bo s podatki Uporabnikov upravljal skrbno in v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

 

5. Omejitev odgovornosti

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da sistem pošiljanja SMS sporočil ni absolutno zanesljiv način pošiljanja sporočil in ne bo postavljal nobenih zahtev v zvezi s tem.

 

Informacije Storitve so informativne narave in lahko odstopajo od dejanskih dogodkov. Ponudnik storitev izrecno zavrača kakršno koli jamstvo za zanesljivost in točnost posredovanih informacij in za delovanje Storitve.

 

Ponudnik storitve omejuje svojo odgovornost za škodo v maksimalnem, zakonskem obsegu. V nobenem primeru Ponudnik storitve ni odgovoren za kakršno koli škodo (vključno za škodo zaradi izgube dobička, prekinitve poslovanja, izgube poslovnih informacij ali drugo premoženjsko in nepremoženjsko škodo), ki izvira iz uporabe, nemožnosti uporabe, nezanesljivosti ali netočnosti podatkov Storitve.

 

6. Reklamacije

Ponudnik storitev Uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč preko naslednjih medijev:

Elektronske pošte: podpora@imovation.si

Telefonske številke 051 770 770

Delovni čas reklamacijske službe je od ponedeljka do petka od 9.00 do 15.00

 

 

Vse reklamacije uporabnikov, ki se nanašajo na Storitev rešuje Ponudnik storitve. Reklamacije, ki se nanašajo na Ponudnika poti pa rešuje Ponudnik poti.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo Ponudnika poti, le-ta pa reklamacije rešuje skladno s svojimi reklamacijskimi postopki.

 

7. Splošno

Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje Storitve, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani laceninfo.imovation.si in v teh Pogojih.

 

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo Storitev in v Pogojih.

 

Ti pogoji začnejo veljati z dnem 28.10. 2011. S tem prenehajo veljati pogoji poslovanja storitve Boni info z dne 29.9.2011.

 

 

 

Imovation d.o.o.

Ljubljana, 28.10.2011